Erhvervshus Fyn
Munkebjergvænget 1
5230 Odense M
Nathalie Godthaab

Erhvervshus Fyn

Erhvervshus Fyn giver virksomheder adgang til uvildig 1:1 sparring, samarbejde og vækst med andre indenfor samme branche i klynger, og medfinansiering af udviklingsaktiviteter indenfor produktudvikling, produktivitetsforbedringer, forretningsudvikling og kompetence.

Tilknyttet følgende regioner

 • Region Syddanmark

Emner

 • Bioøkonomi, fødevarer og landbrug
 • Digitalisering, Big Data og computerteknologi
 • Miljø og klima
 • Teknologi, produktion og materialer

Målgrupper

 • Interesseorganisation
 • Netværk
 • Offentlig aktør
 • SMV
 • Stor virksomhed
 • Viden- og forskningsinstitution
 • Klynge

Services

 • Hjælp til ansøgning
 • Hjælp til projektadministration
 • Idé- og projektudvikling
 • Information om risikovillig kapital
 • Information om støttemuligheder
 • Interessevaretagelse
 • Kurser

EU-programmer

 • Interreg
 • Horizon Europe
 • COSME
 • Digital Europe
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Indre Markedsprogrammet

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring