Erhvervshus Midtjylland
Åbogade 15
8200 Aarhus N

Erhvervshus Midtjylland

Erhvervshus Midtjylland hjælper iværksættere og virksomheder med at få sat struktur på deres muligheder og fremtid. Det gør vi ved at yde specialiseret erhvervsservice i forbindelse med opstart, udvikling og konsolidering. Erhvervshus Midtjylland er sat i verden og finansieret af de midtjyske kommuner. Derfor er vores vejledning gratis; begrundelsen er den økonomiske og beskæftigelsesmæssige gevinst, der ligger i at understøtte små og mellemstore virksomheders muligheder for at tage rigtige valg baseret på uvildig vejledning.

Tilknyttet følgende regioner

 • Region Midtjylland

Områder

 • Forsknings- og udviklingsprojekter
 • Skabelse af udenlandske forbindelser
 • Innovation

Emner

 • Energi
 • Bioøkonomi, fødevarer og landbrug
 • Digitalisering, Big Data og computerteknologi
 • Teknologi, produktion og materialer

Målgrupper

 • SMV

Services

 • Idé- og projektudvikling
 • Information om risikovillig kapital
 • Information om støttemuligheder

EU-programmer

 • Interreg
 • Horizon Europe
 • COSME
 • LIFE
 • Digital Europe

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring