Greater Copenhagen EU Office
Rue du Luxembourg 3
1000 Bruxelles
Anne Meidahl Petersen

Greater Copenhagen EU Office

Greater Copenhagen EU Office repræsenterer Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School, Roskilde Universitet, Region Hovedstaden, Region Sjælland og de 46 kommuner i begge regioner. Vi hjælper regionerne, kommunerne, universiteterne og virksomheder med at søge EU-midler, danne netværk og få indflydelse på EU-politik. Vi hjælper og rådgiver inden for områderne: projektudvikling, interessevaretagelse, netværksopbygning, positionering og kompetenceudvikling.

Tilknyttet følgende regioner

 • Region Hovedstaden
 • Region Sjælland

Områder

 • EU-samarbejde om uddannelse
 • Forskningsaktiviteter
 • Udvikling og innovation

Emner

 • Energi
 • Informations- og kommunikationsteknologi (IKT)
 • Miljø og klima
 • Sundhed
 • Transport

Målgrupper

 • Interesseorganisation
 • Netværk
 • Offentlig aktør
 • SMV
 • Viden- og forskningsinstitution

Services

 • Ansøgningsvejledning
 • Idé- og projektudvikling
 • Information om støttemuligheder
 • Interessevaretagelse
 • Kurser
 • Partnersøgning

EU-programmer

 • Interreg
 • Horizon 2020
 • COSME

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring