Greater Copenhagen EU Office
Rue du Luxembourg 3
1000 Bruxelles

Greater Copenhagen EU Office

Greater Copenhagen EU Office repræsenterer Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School, Roskilde Universitet, Region Hovedstaden, Region Sjælland og de 46 kommuner i begge regioner. Vi hjælper regionerne, kommunerne, universiteterne og virksomheder med at søge EU-midler, danne netværk og få indflydelse på EU-politik. Vi hjælper og rådgiver inden for områderne: projektudvikling, interessevaretagelse, netværksopbygning, positionering og kompetenceudvikling.

Tilknyttet følgende regioner

 • Region Hovedstaden
 • Region Sjælland

Områder

 • EU-samarbejde om uddannelse
 • Forsknings- og udviklingsprojekter
 • Skabelse af udenlandske forbindelser
 • Innovation

Emner

 • Energi
 • Bioøkonomi, fødevarer og landbrug
 • Digitalisering, Big Data og computerteknologi
 • Miljø og klima
 • Sundhed
 • Teknologi, produktion og materialer

Målgrupper

 • Netværk
 • Offentlig aktør
 • SMV
 • Viden- og forskningsinstitution

Services

 • Hjælp til ansøgning
 • Idé- og projektudvikling
 • Information om støttemuligheder
 • Interessevaretagelse
 • Kurser
 • Partnersøgning
 • Vejledning om regler og økonomi

EU-programmer

 • Interreg
 • Horizon Europe
 • Erasmus+
 • LIFE
 • Digital Europe
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • EU4Health

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring