Københavns Professionshøjskole
Humletorvet 3
1793 København V.
Lisa Brønnum

Københavns Professionshøjskole

Københavns Professionshøjskole (KP) er en af de største uddannelsesinstitutioner i Danmark. Forskning og udvikling på KP er anvendelsesorienteret, idet den tager afsæt i de velfærdsproblematikker, som vores fagprofessionelle støder på i deres dagligdag. Vi arbejder tværfagligt og innovativt med fokus på, at den nye viden skal kunne bruges direkte i undervisningen og i samfundet. KP deltager i projekter under Horizon 2020 samt Erasmus+. Staben for Forskning og Udvikling støtter egne forskere og andre ansatte involveret i FoU i at identificere ansøgningsmuligheder samt skrive ansøgninger.

Tilknyttet følgende regioner

 • Region Hovedstaden

Områder

 • EU-samarbejde om uddannelse
 • Forskningsaktiviteter
 • Udvikling og innovation

Emner

 • Miljø og klima
 • Samfund, kultur og medier
 • Sundhed

Målgrupper

 • Offentlig aktør

Services

 • Ansøgningsvejledning
 • Hjælp til projektadministration
 • Idé- og projektudvikling
 • Rådgivning om regler og økonomi

EU-programmer

 • Interreg
 • Horizon 2020
 • Erasmus+

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring