Københavns Professionshøjskole
Humletorvet 3
1799 København V.
Lisa Brønnum
e kp.dk

Københavns Professionshøjskole

Københavns Professionshøjskole (KP) er en af de største uddannelsesinstitutioner i Danmark. KP bedriver praksisnær uddannelse og forskning, der styrker såvel det private som det offentlige arbejdsmarked. KPs 21 FoU programmer besvarer de velfærdsproblematikker, som vores professioner skal bidrage til at håndtere. Vi arbejder tværfagligt og innovativt med fokus på, at den nye viden skal bruges direkte i undervisningen og i samfundet. KP deltog i Horizon 2020 samt Erasmus+ og vil deltage i Horizon Europe. Staben for FoU rådgiver egne forskere i strategisk fundraising og projektudvikling.

Tilknyttet følgende regioner

 • Region Hovedstaden

Områder

 • EU-samarbejde om uddannelse
 • Forsknings- og udviklingsprojekter
 • Innovation
 • Technical assistance projekter

Emner

 • Digitalisering, Big Data og computerteknologi
 • Miljø og klima
 • Samfund, kultur og medier
 • Sundhed
 • Pædagogik
 • Uddannelsesforskning
 • Didaktik

Målgrupper

 • Netværk
 • Offentlig aktør
 • SMV
 • Viden- og forskningsinstitution

Services

 • Hjælp til ansøgning
 • Hjælp til projektadministration
 • Idé- og projektudvikling
 • Information om støttemuligheder
 • Vejledning om regler og økonomi

EU-programmer

 • Interreg
 • Horizon Europe
 • Erasmus+
 • LIFE

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring