MADE - Manufacturing Academy of Denmark
Vesterbrogade 1E
1620 V Copenhagen V
Merete Nørby

MADE - Manufacturing Academy of Denmark

MADE er Danmarks produktionsklynge. Vi er samlingsstedet for skabelsen af løsninger til fremtidens produktionsvirksomheder gennem forskning, innovation og uddannelse. MADE blev etableret i 2014, da virksomheder, fonde, foreninger og vidensmiljøer gik sammen for at skabe en fælles platform til at løfte dansk produktion gennem anvendt forskning, udvikling og innovation. MADE er certificeret guldklynge og udpeget som den nationale klynge for Avanceret Produktion af Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Vi initierer nyskabende og tværfaglige samarbejder.

Tilknyttet følgende regioner

 • Region Hovedstaden
 • Region Midtjylland
 • Region Nordjylland
 • Region Sjælland
 • Region Syddanmark

Områder

 • Forsknings- og udviklingsprojekter
 • Skabelse af udenlandske forbindelser
 • Innovation
 • Best practice projekter

Emner

 • Digitalisering, Big Data og computerteknologi
 • Teknologi, produktion og materialer

Målgrupper

 • SMV
 • Stor virksomhed

Services

 • Hjælp til ansøgning
 • Idé- og projektudvikling

EU-programmer

 • Horizon Europe
 • COSME
 • Digital Europe

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring