Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense
Jette Raal Stockholm og Ida Søkilde Jelnes

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen er nationalt kontaktpunkt for LIFE-programmet vedrørende 'Natur og Biodiversitet', 'Cirkulær Økonomi og Livskvalitet' og 'Modvirkning af og Tilpasning til Klimaændringer', mens Klima, Energi- og Forsyningsministeriet er nationalt kontaktpunkt for LIFE-programmet vedrørende 'Omstilling til ren Energi'. Vi samarbejder om at afholde informationsmøder, udbrede kendskabet til støtteprogrammet, vejlede ansøgere og facilitere kontakt mellem mulige samarbejdspartnere.

Tilknyttet følgende regioner

 • Region Hovedstaden
 • Region Midtjylland
 • Region Nordjylland
 • Region Sjælland
 • Region Syddanmark

Områder

 • Innovation
 • Best practice projekter
 • Strategisk integrerede projekter (målrettet myndigheder)
 • Technical assistance projekter

Emner

 • Miljø og klima

Målgrupper

 • Interesseorganisation
 • Netværk
 • Offentlig aktør
 • Privat konsulent
 • SMV
 • Stor virksomhed

Services

 • Hjælp til ansøgning
 • Information om støttemuligheder
 • Partnersøgning
 • Vejledning om regler og økonomi

EU-programmer

 • LIFE

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring