Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense
Jette Raal Stockholm

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen er nationalt kontaktpunkt for LIFE-programmet vedrørende 'Natur og Biodiversitet', 'Tilpasning til Klimaændringer', 'Miljø og Ressourceeffektivitet' og 'Miljøforvaltning og information'. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet er nationalt kontaktpunkt for LIFE-programmet vedrørende 'Modvirkning af klimaændringer'. Vi samarbejder om at afholde informationsmøder, udbrede kendskabet til støtteprogrammet, vejlede ansøgere og facilitere kontakt mellem mulige samarbejdspartnere.

Tilknyttet følgende regioner

 • Region Hovedstaden
 • Region Midtjylland
 • Region Nordjylland
 • Region Sjælland
 • Region Syddanmark

Områder

 • Udvikling og innovation
 • Best practice projekter

Emner

 • Miljø og klima

Målgrupper

 • Interesseorganisation
 • Netværk
 • Offentlig aktør
 • Privat konsulent
 • SMV
 • Stor virksomhed

Services

 • Ansøgningsvejledning
 • Information om støttemuligheder
 • Interessevaretagelse
 • Partnersøgning

EU-programmer

 • LIFE

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring