NordDanmarks EU-kontor
Niels Jernes Vej 10
9220 Aalborg Ø
Hanne Bregendahl Pihl

NordDanmarks EU-kontor

NordDanmarks EU-kontor er en selvstændig forening, som er etableret og ejet af de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland, University College Nordjylland, Aalborg Universitet og den grønlandske kommune, Sermersooq. Vores mål er at understøtte aktiviteter, der bidrager til en øget internationalisering, vækst og flere arbejdspladser i Nordjylland. Vi ønsker, at relevante aktører såsom kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner får en større viden om mulighederne i EU-systemet og inspiration til, hvilke udviklingstiltag, der potentielt kan være EU-projekter.

Tilknyttet følgende regioner

 • Region Nordjylland

Områder

 • EU-samarbejde om uddannelse
 • Formidling og kreative projekter
 • Forsknings- og udviklingsprojekter
 • Skabelse af udenlandske forbindelser
 • Innovation
 • Best practice projekter
 • Strategisk integrerede projekter (målrettet myndigheder)
 • Technical assistance projekter

Emner

 • Energi
 • Digitalisering, Big Data og computerteknologi
 • Miljø og klima
 • Samfund, kultur og medier
 • Sundhed
 • Teknologi, produktion og materialer
 • Uddannelsesforskning

Målgrupper

 • Interesseorganisation
 • Netværk
 • Offentlig aktør
 • SMV
 • Viden- og forskningsinstitution
 • Klynge

Services

 • Hjælp til ansøgning
 • Hjælp til projektadministration
 • Idé- og projektudvikling
 • Information om støttemuligheder
 • Interessevaretagelse
 • Partnersøgning
 • Vejledning om regler og økonomi

EU-programmer

 • Interreg
 • Horizon Europe
 • Erasmus+
 • Creative Europe
 • COSME
 • LIFE
 • Digital Europe
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Indre Markedsprogrammet

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring