Professionshøjskolen Absalon
Søndre Stationsvej 30
DK-4200 Slagelse

Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon er en uddannelses- og forskningsinstitution i Region Sjælland, som udbyder professionsrettede grunduddannelser samt efter- og videreuddannelse inden for særligt de store velfærdsområder. Absalons forskning er anvendelsesorienteret og tværfaglig og har fokus på professionernes arbejdsfelter. Forskningen gennemføres i tæt samarbejde med både private og offentlige aktører for at sikre samfundsværdi og omsætning af forskningsresultater i praksis. Absalon understøtter egne forskere og undervisere i udarbejdelse af ansøgninger og administration af projekter.

Tilknyttet følgende regioner

 • Region Sjælland

Områder

 • EU-samarbejde om uddannelse
 • Formidling og kreative projekter
 • Forsknings- og udviklingsprojekter
 • Skabelse af udenlandske forbindelser
 • Innovation

Emner

 • Bioøkonomi, fødevarer og landbrug
 • Digitalisering, Big Data og computerteknologi
 • Miljø og klima
 • Samfund, kultur og medier
 • Sundhed
 • Teknologi, produktion og materialer
 • Pædagogik
 • Uddannelsesforskning
 • Didaktik

Målgrupper

 • Interesseorganisation
 • Netværk
 • Offentlig aktør
 • Privat konsulent
 • SMV
 • Stor virksomhed
 • Viden- og forskningsinstitution
 • Klynge

Services

 • Hjælp til ansøgning
 • Hjælp til projektadministration
 • Idé- og projektudvikling
 • Information om støttemuligheder
 • Vejledning om regler og økonomi

EU-programmer

 • Interreg
 • Horizon Europe
 • Erasmus+
 • Creative Europe
 • Digital Europe

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring