Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg
Henrik Jensen

Region Midtjylland

Region Midtjylland har hovedansvaret for det samlede sundhedsvæsen og en række sociale tilbud i regionen. Den står i spidsen for en række samarbejder og partnerskaber med kommuner, uddannelses- og vidensinstitutioner, internationale aktører m.fl., som skal sikre den regionale udvikling. Den regionale udviklingsstrategi har fokus på regionernes opgaver og samarbejder inden for regional udviklings områder; kollektiv trafik, kulturel virksomhed, uddannelse, miljø, infrastruktur, udvikling i landdistrikterne, natur og rekreative formål, grøn omstilling, klimatilpasning og sundhedsinnovation.

Tilknyttet følgende regioner

 • Region Midtjylland

Områder

 • EU-samarbejde om uddannelse
 • Forsknings- og udviklingsprojekter
 • Skabelse af udenlandske forbindelser
 • Innovation

Emner

 • Energi
 • Miljø og klima
 • Sundhed
 • Teknologi, produktion og materialer

Målgrupper

 • Interesseorganisation
 • Offentlig aktør
 • SMV
 • Viden- og forskningsinstitution
 • Klynge

Services

 • Hjælp til ansøgning
 • Information om støttemuligheder
 • Partnersøgning

EU-programmer

 • Interreg

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring