Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Dorthe Skovrød Christensen

Region Sjælland

Region Sjælland er en politisk styret organisation, der har tre fokusområder: 1) sundhed, 2) specialiserede tilbud til socialt udsatte og handicappede og 3) at være drivkraft for vækst gennem regional udvikling, bl.a. inden for uddannelse, miljø og klima, mobilitet og attraktivitet. Region Sjælland har en vision om: - Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgernes behov i centrum - Et både nært og specialiseret sundhedsvæsen for alle - Kompetente medarbejdere og et godt arbejdsmiljø - En region i vækst og udvikling. Region Sjælland styres af regionsrådets 41 direkte valgte politikere.

Tilknyttet følgende regioner

 • Region Sjælland

Områder

 • EU-samarbejde om uddannelse
 • Formidling og kreative projekter
 • Forsknings- og udviklingsprojekter
 • Skabelse af udenlandske forbindelser
 • Innovation
 • Best practice projekter
 • Strategisk integrerede projekter (målrettet myndigheder)
 • Technical assistance projekter

Emner

 • Energi
 • Bioøkonomi, fødevarer og landbrug
 • Digitalisering, Big Data og computerteknologi
 • Miljø og klima
 • Sundhed
 • Uddannelsesforskning

Målgrupper

 • Interesseorganisation
 • Netværk
 • Offentlig aktør
 • Viden- og forskningsinstitution
 • Klynge

Services

 • Hjælp til ansøgning
 • Idé- og projektudvikling
 • Information om støttemuligheder
 • Partnersøgning
 • Vejledning om regler og økonomi

EU-programmer

 • Interreg
 • Horizon Europe
 • Creative Europe
 • Connecting Europe Facility (CEF)

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring