South Denmark European Office
Av. Palmerston 3, 22
1000 Bruxelles

South Denmark European Office

Det Syddanske EU-Kontor er et internationalt projektudviklingskontor for innovation og udvikling. Vi hjælper med at gøre syddanske ideer til internationale projekter. På vores kontor i Bruxelles har vi samlet viden og erfaring om europæiske støtteprogrammer og deltagelse i projekter. Vi hjælper med udarbejdelsen af projekter og matcher syddanske virksomheder, institutioner og myndigheder med internationale partnere. Hermed skaber vi ikke blot adgang til EU-finansiering, men også international viden og netværk. Det bidrager til at sikre vækst, velfærd og arbejdspladser i Syddanmark.

Tilknyttet følgende regioner

 • Region Syddanmark

Områder

 • EU-samarbejde om uddannelse
 • Formidling og kreative projekter
 • Forsknings- og udviklingsprojekter
 • Skabelse af udenlandske forbindelser
 • Innovation
 • Best practice projekter
 • Strategisk integrerede projekter (målrettet myndigheder)
 • Technical assistance projekter

Emner

 • Energi
 • Bioøkonomi, fødevarer og landbrug
 • Digitalisering, Big Data og computerteknologi
 • Miljø og klima
 • Samfund, kultur og medier
 • Sundhed
 • Teknologi, produktion og materialer
 • Pædagogik
 • Uddannelsesforskning
 • Didaktik

Målgrupper

 • Offentlig aktør

Services

 • Hjælp til ansøgning
 • Idé- og projektudvikling
 • Information om støttemuligheder
 • Interessevaretagelse
 • Kurser
 • Partnersøgning
 • Vejledning om regler og økonomi

EU-programmer

 • Interreg
 • Horizon Europe
 • Erasmus+
 • Creative Europe
 • COSME
 • LIFE
 • Digital Europe
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Indre Markedsprogrammet

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring