VIA University College
Hedeager 2
8200 Aarhus N
Nick Brandt

VIA University College

VIA University College er en fagligt bred professionshøjskole, der har over 70 uddannelser omfattende grunduddannelse og efter- og videreuddannelse. Derudover har VIA otte forsknings- og udviklingscentre. Forsknings- og udviklingscentrene beskæftiger sig bl.a. med områder som: pædagogik, sundhed, kreative erhverv, byggeri, klima, uddannelse, ledelse, entreprenørskab, digital produktion og bæredygtige forretningsmodeller. VIAs projektstøtteteam understøtter egne forskere og undervisere med udarbejdelse ansøgninger samt projektadministration og vejleder samarbejdspartnere herom

Tilknyttet følgende regioner

 • Region Midtjylland

Områder

 • EU-samarbejde om uddannelse
 • Formidling og kreative projekter
 • Forsknings- og udviklingsprojekter
 • Innovation
 • Best practice projekter
 • Strategisk integrerede projekter (målrettet myndigheder)

Emner

 • Energi
 • Miljø og klima
 • Samfund, kultur og medier
 • Sundhed
 • Teknologi, produktion og materialer
 • Pædagogik
 • Uddannelsesforskning
 • Didaktik

Målgrupper

 • Interesseorganisation
 • Netværk
 • Offentlig aktør
 • SMV
 • Stor virksomhed
 • Viden- og forskningsinstitution
 • Klynge

Services

 • Hjælp til ansøgning
 • Hjælp til projektadministration
 • Idé- og projektudvikling
 • Information om støttemuligheder
 • Partnersøgning
 • Vejledning om regler og økonomi

EU-programmer

 • Interreg
 • Horizon Europe
 • Erasmus+
 • Creative Europe
 • COSME
 • LIFE
 • Digital Europe

EuroCenter      Uddannelses- og Forskningsstyrelsen      Haraldsgade 53      2100 København Ø      Telefon: 3544 6240      E-mail: eurocenter@ufm.dk     Tilgængelighedserklæring